БАРЬЦААГҮЙ ЗЭЭЛ

T Finance апплэйшн татаж аваадд, нэг удаа зээлийн үйлчилгээний гэрээ байгуулснаар барьцаагүйгээр зээл авах эрхтэй болно. Харилцагч эхлээд зээлийн эрхээ апп-аар тодорхойлуулах ба бэлэн мөнгөний зээлийн дээд лимит 5 сая байна.

  • Хугацаа: 12 сар
  • Хүү: 5%