T-Finance аппликейшн гэж юу вэ ?

Бүх төрлийн төлбөр тооцоо, хэрэглээний зээлийн үйлчилгээг гар утасны аппликейшн ашиглан хүлээн авах, гүйцэтгэх боломжтой, хэрэглэгчиддээ төвлөрсөн шинэ төлбөрийн хэрэгсэл юм. Энэхүү аппликейшнийг хэрэглэснээр хаанаас ч зээл авах, итгэлцлийн үйлчилгээ авах, хамтрагч байгууллагуудаас бүтээгдэхүүний 0%-ийн хүүтэй зээл авах боломжтой.


Аюулгүй

Монгол банкны зээлийн мэдээллийн санд холбогдсон, санхүүгийн зохицуулах хороо болон технологийн мэргэшсэн багийн шалгуурыг бүрэн хангасан

Амархан

T-Finance аппликейшн татаж аваад л өөрийн зээлийн эрхээ мэдэх боломжтой. Бодит бөгөөд хүүгийн хамгийн өндөр өгөөж өгөх итгэлцлийн үйлчилгээ авах хүсэлтээ илгээх мөн боломжтой

Ашигтай

Хүүгүй, шимтгэлгүй, хураамжгүй харин урамшуулалтай зээлийн үйлчилгээ

Аппликейшн

Мэдээллийн технологи, санхүүгийн үйлчилгээг нэгтэсэн шинэ шийдэл бүхий төлбөрийн хэрэгсэл

Автоматжсан

Автомажсан зээлийн үйлчилгээний систем.Та ямар нэг зээлийн үйлчилгээ авахын тулд элдэв төрлийн баримт бичиг цуглуулан цаг заваа баран олон газрыг зорих шаардлагагүй