НЭМЭЛТ ОРЛОГО

T-Finance аппликейшнд нэгдээд өөрийн болон найзуудынхаа худалдан авалт тутмын 1%-г нэмэлт орлого болгон авах боломжтой.