Бэлэн мөнгөний зээл

Өөрт үүссэн зээлийн эрхийн 50% хүртэлх дүнг харилцагч банкны дансандаа шилжүүлэх авах боломжтой. Хугацаа 30 хоног Хүү 5%

Худалдан авалтын зээл

Хамтран ажилладаг худалдаа үйлчилгээний байгууллагуудаас хүү, шимтгэлгүй нөхцөлөөр худалдан авалт хийх боломжтой. 30 хоног хүртэлх хугацаанд хүү, шимтгэл 0%

Шуурхай зээл

9911 дугаар барьцаалсан шуурхай зээлийн үйлчилгээнд хамрагдах боломжтой

Нэмэлт орлого

T-Finance аппликейнд нэгдээд өөрийн болон найзуудынхаа худалдан авалт тутмын 1%-г нэмэлт орлого болгон авах боломжтой

Хэрхэн хэрэглэгч болох вэ?

https://tfinance.mn/front/images/domog/delgets_last.png
PLAY STORE & APP STORE-С
ҮНЭГҮЙ ТАТАЖ АШИГЛАНА.
ХАРИЛЦАГЧ ЗЭЭЛИЙН
ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ГЭРЭЭ БАЙГУУЛНА
ХАРИЛЦАГЧ ӨӨРИЙН
МЭДЭЭЛЛЭЭ ОРУУЛНА.
БАРАА ХУДАЛДАН ХҮҮГҮЙ ЗЭЭЛ БОЛОН БУСАД
ЗЭЭЛИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭ АВАХ ЭРХТЭЙ БОЛНО.
ХАРИЛЦАГЧИЙН МЭДЭЭЛЭЛ ДЭЭР ҮНДЭСЛЭН
ЗЭЭЛИЙН ҮНЭЛГЭЭГ БОДНО.
ХАМГИЙН ХЯЛБАР
ЗЭЭЛИЙН ЭРГЭН ТӨЛӨЛТ.